PRAKTIJK VOOR COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE PUTTEN
De Praktijk voor Cognitieve Gedragstherapie Putten biedt psychotherapie (zowel in de basisggz als in de gespecialiseerde ggz) voor stressgerelateerde klachten, zoals o.a. angst- en dwangstoornissen, (milde) depressieve klachten, burnoutklachten. 

Er wordt gewerkt met Cognitieve Gedragstherapie, een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie, waarin zowel het gedrag als de negatieve gedachten die de problemen in stand houden worden aangepakt. Zo nodig wordt in de behandeling wordt gebruikt gemaakt van aanvullende technieken, zoals mindfulnesstechnieken, technieken uit Acceptance and Commitment Therapy en EMDR.

Bij een te grote crisisgevoeligheid of wanneer er sprake is van hardnekkiger persoonlijkheidsproblematiek wordt u geadviseerd om in overleg met uw huisarts te zoeken naar een GGZ-instelling in de regio met een meer passend aanbod. 

BELANGRIJKE MEDEDELING!
De Praktijk voor Cognitieve Gedragstherapie sluit per april 2017 haar deuren wegens verhuizing naar Amsterdam. Via de praktijkmail (info@mindfulact.nl) blijf ik voorlopig bereikbaar.